Kokio objekto ieškote? ir nemokamai gaukite Jūsų kriterijus atitinkančius pasiūlymus.

Preliminarioji turto pirkimo-pardavimo sutartis

Radę patikusį nekilnojamojo turto objektą ir nusprendę jį pirkti, pasirašykite preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį su savininku.

Esminiai tokios sutarties punktai: konkrečiai apibūdintas nekilnojamasis turtas, nurodytos šalys (pirkėjas ir pardavėjas), įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį, terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, terminas, per kurį turi būti sudaryti pagrindinė sutartis (notaro tvirtinama), nustatyti vienos iš šalių pareigą organizuoti pagrindinės sutarties pasirašymą, nekilnojamojo turto kaina, įsipareigojimas apmokėti kitas išlaidas (notaro, Registrų cento ir pan.), įsipareigojimų, kuriuos pardavėjas privalo įvykdyti iki pagrindinės sutarties, nurodymas, apmokėjimo sąlygos ir terminai, visiško atsiskaitymo terminas, nekilnojamojo turto perdavimo terminas ir pan.  Sutartyje galima susitarti ir dėl papildomų sąlygų, pvz., netesybų už sutarties neįvykdymą. Atkreiptinas dėmesys, kad preliminari nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis privalo būti rašytinė. Rašytinės sutarties formos nebuvimas daro sutartį negaliojančią.